Produktion

Fabriken i Kungsör

Prefament Kungsör har en ändamålsenlig tillverkningslokal i Kungsörs Företagspark med en invändig yta på 3300 kvm. Lokalen är närmare 120 meter lång och består av en komponentverkstad och två stora monteringshallar. Därtill disponeras en stor inhägnad utegård för buffertlagring av färdiga lägenhetsmoduler.

Tillverkningslinje

Produktionen är upplagd på en närmare 80 meter lång tillverkningslinje. Den första stationen är utformad som en stor fixtur med vändbord för tillverkning och vändning av bottenplattan. Närmast därefter monteras väggar och takelement, vilka förtillverkats i en anslutande förtillverkningshall.

Modulerna, som efter monteringen av väggar och tak blivit självbärande, rullar fram på tvären på rullbanor och passerar olika anpassade arbetsstationer. Längs tillverkningslinjen finns på båda sidor perronger med anslutande lagringsplatser, som möjliggör en effektiv tillverkning. Materialtillförsel sker successivt från båda sidor. Efter den sista stationen är modulen helt färdig och städad, med fast inredning monterad i vardagsrum och kök, med kaklat och inrett badrum och med vidhängande balkong.

Tillverkningslinjen ställer höga krav på rättidiga materialleveranser med hög kvalitet.

Avsyning och kontroller görs direkt på tillverkningslinjen.

Vid lokalens ände fortsätter tillverkningslinjen genom en 11 meter bred rullport rakt ut på en inhägnad gård, där modulerna kan lagras i väntan på leverans till byggplatsen. Buffertlagret har fasta, gjutna och horisontellt avvägda lagerbalkar med plats för upp till 85 lägenhetsmoduler.

Genomloppstiden på tillverkningslinjen är vid full produktion 8-10 arbetsdagar.

Sysselsättning för 40 personer

Arbetsstyrkan anpassas till beläggningen. Vid full beläggning sysselsätts drygt 40 personer.

Fabriken i Söderhamn

Fabriken i Söderhamn är byggd för att på ett effektivt sätt kunna bygga moduler av typ Woodline, en staplingsbar modultyp i trä med bärande stomme och förstärkta regelväggar. Verkstaden kan även hantera andra typer moduler.

Lokalen är en före detta flyghangar med stora pelaravstånd och en total yta på 5 500 kvm. Med hjälp av investeringar på ca 14 mkr har en rationell tillverkningsenhet etablerats.

Fabrikens tillverkningslinje inleds med en station för tillverkning av kompletta bottenbjälklag med rör för VVS i en hydrauliskt vändbar fixtur.

I sidolagda specialanpassade arbetsstationer förtillverkas takbjälklag och väggar komplett med rördragning för el. På tillverkningslinjen monteras dessa på bottenbjälklaget till en självbärande stomme.

På sin väg efter linjen kompletteras modulerna med innerväggar, dörrar och fönster, målas, tapetseras, förses med golvbeklädnad och all inredning, komplett med installationer för el, fiber och VVS.

Efter en genomloppstid på 8-20 arbetsdagar, beroende på beläggningen, är modulerna komplett färdiga, plastas in och flyttas till ett buffertlager i väntan på transport till montageplatsen. I Söderhamn finns stora asfalterade ytor för lagring.

De vanligaste Woodlinemoduler är ca 10,0 m långa, men även andra längder är möjliga. I nuvarande utformning av tillverkningslinjen kan moduler med en längd upp till 12,8 m hanteras. Genom en viss ombyggnad är det möjligt att öka maxlängden till 14,2 m.

En Woodlinemodul är som standard 4,13 m bred. Större bredd bör undvikas, eftersom den största tillåtna bredden för en bostadsmodul vid vägtransport är 4,15 inklusive täckning. För större dimensioner erfordras dispens och goda skäl.

Typisk vikt för en normal Woodlinemodul på 35 kvm kan vara 10-11 ton. I Söderhamn hanteras modulerna med en stor SMV reachstacker, en kallad containertruck, som kan lyfta upp till 23 ton, beroende av lastens utliggning.