Kvalitet

I produktionen arbetar Prefament efter ett kvalitetssystem som heter Q100.

Samtliga moduler registreras i ett projektunikt serieregister där samtliga relevanta egenskaper på modulerna registreras.

Från serieregistret skapas produktionskort för varje modul som ska tillverkas. Samtliga moduler har ett individuellt tillverkningsnummer.

På varje tillverkningsstation som modulen passerar på sin väg genom fabriken registrerar stationsansvarig person eventuella avvikelser på modulen i ett modulspecifikt egenkontrolldokument.

Avloppssystem videofilmas. Tappvatten- och värmevattensystem provtrycks med 1,1 bar under 60 minuter. Elinstallationer isolationstestas, kontinuitetstestas, spänningstestas och funktionskontrolleras. Allt dokumenteras i egenkontrolldokument.

Efter avsutad tillverkning, innan modulen plastas in för transport, genomförs städning och besiktning av modulen enligt ett besiktningsprotokoll. Besiktningsanmärkningar åtgärdas företrädesvis direkt.

Samtliga produktionskort, egenkontrolldokument, videofilmer och besiktningsprotokoll arkiveras.

I de fall Prefament ansvarar för transport och uppsättning av moduler kvalitetssäkras det med separata arbetsbeskrivningar och egenkontroller som uppfyller krav på kvalitet och arbetsmiljö.

Bolaget arbetar efter principen ständig förbättring.