Junior Living

Junior Living har byggts i upp till åtta våningar

För byggnader i första hand upp till åtta våningar.

  • Lägenheterna av typ Junior Living är normalt fullt utrustade ettor på 33 kvm med balkong.
  • Order har erhållits på närmare 1 350 lägenhetsmoduler.
  • Av dessa är ca 1 200 redan tillverkade.
  • En betongkonstruktion svarar för bärighet och brandskydd.
  • Liksom för Woodline levereras lägenheterna helt inredda.
  • Husen byggs på traditionell grund med eller utan källare.

Det betyder snabb montering av höga byggnader till ett konkurrenskraftigt pris.

Produkten

Produkten är en lägenhetsmodul komplett med kök, badrum och balkong, helt färdigställd på fabrik med all inredning. Modulen har normalt de utvändiga måtten 4,0 x 10,2 meter. Den invändiga lägenhetsytan är upp till 33 kvm.

Lägenheterna kan byggas av två moduler med två eller tre rum och kök.

Målgruppen är hyresgäster som önskar ett litet hem – det kan vara studenter, ett första hem för unga människor eller en bekväm liten bostad för pensionärer.

Lägenhetsmodulen levereras med lastbil till byggplatsen, där den läggs in i ett ramverk av betong. Genom den valda konstruktionsprincipen blir antalet våningar för huset inte begränsat av modulernas hållfasthet utan av ramverkets. Husen kan därför vid behov göras mycket höga.

Tillträde till lägenheterna sker i form av loftgångar och trappor, vid behov även hissar. Dessa byggs på byggplatsen. Loftgångarna kan kläs med en fasadbeklädnad som styr utseendet på husets framsida. Stor frihet ges till arkitekten i utförandet av fasadbeklädnaden. Den kan exempelvis göras i kanalplast. Baksidans utseende utgörs av ett tilltalande rutnät med balkonger och stora fönsterpartier.

Utformningen medför att modulerna kan prefabriceras effektivt på fabrik parallellt med att tomten görs i ordning och ramverket börjar byggas. Det ger låga byggkostnader och korta byggtider.

En annan fördel är att modulerna vid behov kan flyttas till ett annat läge. Detta är en mycket intressant egenskap, eftersom den medför att husen kan uppföras med ett tillfälligt bygglov på fem år, vilket i två steg kan förlängas till 15 år. Därigenom behöver inte en eventuellt erforderlig planändring inväntas före byggstart. Eftersom proceduren för planändringar är styrd av reglerat tillvägagångssätt kan det medföra en väsentlig minskning av erforderlig projekteringstid.

Lägenhetsmodulen är ritad och utformad av arkitekten Andreas Martin-Löf, som med denna produkt utsågs till årets arkitekt 2014. Produkten ägs av Junior Living-koncernen.

Kontakta Junior Living

 

Knivsta (124 lägenheter)

 

Upplands Väsby (92 lägenheter)

 

Svenska Bostäder, Västberga (272 lägenheter)