Bengtsson Promotion ny huvudägare i Borlänge Byggproduktion

Bengtsson Promotion AB, med Bengtsson Holding AB (60 %) och Wådell Invest AB (40 %) som huvudägare, har från Prefament AB i juni 2020 övertagit dess ägarandel (55 %) i Borlänge Byggproduktion AB. Resterande 45 % av bolaget ägs av AB Stora Tunabyggen, det kommunala bostadsbolaget i Borlänge.

Ägarna till Borlänge Byggproduktion AB kommer att pro rata finansiera 41 mkr av bolagets planerade hyreshusprojekt i Jakobsdalen Borlänge. Därigenom har Prefamentgruppen kunnat befrias från finansieringen av byggprojektet och kan koncentrera sina ekonomiska resurser på utvecklingen av fabrikerna.