27 radhus för Nordr till Strängnäs

Prefament Söderhamn  har startat tillverkningen av 27 radhus för Nordr, att monteras i Stavlund, Strängnäs. Radhusen levereras i modulform, fördelade på 94 st prefabricerade och fullt inredda lägenhetsmoduler. Projektet tillverkas i fabrikerna i Kungsör och Söderhamn.

Montaget på plats startas under våren.