220 lägenheter för Junior Living till Täby Park

Prefament har från Junior Living erhållit en order på 234 lägenhetsmoduler avsedda för två byggnader för Titania i Täby Park. Byggnaderna har ritats av Gert Wingårdh och är baserade på Junior Livings välkända modultyper.

Lägenheterna är på 1-3 rum och kök med storlekar upp till 45 kvm. Tillverkningen startar i vår och byggnaderna ska stå klara för inflyttning under 2023